Musik med äldre

 

Musik kan tillföra mycket glädje i livet.
Vi kan besöka äldreboenden, träffpunkter och vårdavdelningar.

 

SMÅ STORVERK

Musik och poesi


Barn har skrivit dikter om sina tankar, funderingar, drömmar och upplevelser

– om hur det är att leva och vara människa.
Dikterna har blivit till sånger som rymmer både små och stora känslor.
En blandning av glädje och sorg, humor och allvar.  Oavsett om man är
gammal eller ung så kan man känna igen sig i barnens ord.


När man sover bekvämt

och tänker på
blommor och kärlek
då är man längre
när man vaknar
Adam 8 år

 

Åsa och Ewa skapar ett stämningsfullt program där publiken inbjuds att
medverka i de enkla och svängiga sångerna. Dikterna och sångerna
ackompanjeras av gitarr, kontrabas, lutharpa och diverse slagverk.

Åsa och Ewa är musiker, pedagoger och tonsättare med många års
erfarenhet av att spela både för och tillsammans med människor i olika åldrar.

 

Kontakta oss för mer information.