Musik med äldre

Musik kan tillföra mycket glädje i livet.
Vi kan besöka äldreboenden, träffpunkter och vårdavdelningar.

ÖGA i ÖGA

Musik och poesi


Barn har skrivit dikter om sina tankar, funderingar, drömmar och upplevelser

– om hur det är att leva och vara människa.
Dikterna har blivit till sånger som rymmer både små och stora känslor.
En blandning av glädje och sorg, humor och allvar.  Oavsett om man är
gammal eller ung så kan man känna igen sig i barnens ord.

Åsa och Ewa skapar ett stämningsfullt program där publiken inbjuds att
medverka i de enkla och svängiga sångerna. Dikterna och sångerna
ackompanjeras av gitarr, kontrabas, lutharpa och diverse slagverk.

Åsa och Ewa är musiker, pedagoger och tonsättare med många års
erfarenhet av att spela både för och tillsammans med människor i olika åldrar.

Kontakta oss för mer information.

Sjung med mig
Jag sjunger med dig
Öga i öga
Näsa vid näsa
Skuldra vid skuldra
Du och jag

– Thomas Hertzman