Musik, poesi och allsång i Angered

Grundskolan – hösten 2021

Projektet började med att personalen på Tretjärnsskolan i Lövgärdet fick möta Britta Stensson vid en inspirationsträff i början av höstterminen. Som inspiration till diktskapandet fick klasserna även böckerna Små Storverk och Blommor och kärlek.

MUSIK & POESI – Workshop

Vid tre tillfällen mötte vi barn och personal från åk 0-3 i sång, musik, lek och skapande. Barnens tankar, funderingar, drömmar, dikter och texter gestaltades i rytm, rörelse, sång och musik. Mellan besöken arbetade personalen med text-/bildskapande tillsammans med barnen. Texterna låg sedan till grund för nya sångtexter och tonsättningar. Sånger som skapas under projektets gång blev en naturlig del av dessa workshops och klasserna fick också uppträda med sina nyskapade sånger vid den avslutande allsångsföreställningen. Sångerna dokumenterades och spelades in och kan leva vidare på skolan.

HUX FLUX – Allsång

Vid projektstarten fick alla klasser ljud- & notfiler med de sånger som ingick i den avslutande allsångsföreställningen. Sångerna var en del i våra workshops, men klasserna fick även själva sjunga, leka, spela, måla och lyssna till sångerna och göra dem till sina egna. De nyskapade diktsångerna ingick som en del av föreställningen.

Två nyskapade diktsånger

Höst
Text: Erton Mustafa, Mohamed Khadar Aadan, klass 2A, 2021
Musik: Åsa Ericsson

 

En bra kompis
Text: Klass FC, 2021

Musik: Ewa J Kristeberg