Musik, poesi och allsång i Tidaholm

Kulturskolan & grundskolan – våren 2015

Efter att ha gjort ett musik- & poesiprojekt i en annan konstellation 2014, fick vi nu möjlighet att fördjupa samarbetet med kulturskolan och skolan. Vi kunde också utveckla föreställningsarbetet tillsammans och ta vara på fler av de diktsånger som skapats i tidigare projekt.

Projektet bestod av fyra delar och sträckte sig över en termin:

1.  Framtagande av allsångsmaterial (cd & nothäfte)
2.  Inspirationsträff med personal/lågstadiet
3.  Skapande av föreställning
4.  Allsångsföreställningar

Framtagande av allsångsmaterial (cd & nothäfte)

Vi valde både bland diktsånger som skapades i det tidigare dikt- & musikprojktet i Tidaholm 2014 och diktsånger som skapats i Angered och som varit en del av Kulturbyrån Giras tidigare produktioner.

Inspirationsträff med personalen

Tillsammans med personal från kulturskolan höll vi en inspirationsträff för lågstadiepersonalen då årets allsånger presenterades. Kulturskolan har en tradition av att årskurs två brukar sjunga/leda varsin sång på allsången. Personalen fick tips och idéer till hur de skulle kunna gestalta dessa sånger på olika sätt med instrument, rörelser, sjalar, kostymer etc. Allsångsmaterialet delades ut (cd & nothäfte) och personalen fick arbeta vidare själva med sångerna i sina klasser under terminen.

Skapande av föreställning

Med erfarenhet från allsångsarbetet i Angered och från tidigare produktioner med Kulturbyrån Gira skapade vi en föreställning tillsammans som byggde på allas delaktighet och närvaro, både på scenen och i publikhavet. Vi gestaltade barnens dikter i sång, rytm, rörelse och dans. Med små enkla medel kunde alla bli medskapare i föreställningen. Barnen i årskurs två hade skapat hjärtan som blev en del i scenografin.

Allsångsföreställningar

Allsångsföreställningen Blommor och kärlek på Sagateatern gjordes helt och hållet i samarbete med personalen i Kulturskolan. Kommunens alla lågstadieskolor deltog och vi gjorde även en familjeföreställning på kvällen. Danselever från kulturskolan medverkade också i föreställningen.

En nyskapad diktsång från föreställningen

Ägg
Text: Mathilda, Hökensåsskolan, 3A, 2014

Musik: Helena Sköld och Marianne Lejhage