På väg – Göteborgs Konserthus

Grundskolan, gymnasiet, kulturskolan, The Music College 2019/2020

I projektet PÅ VÄG fick barn och unga i olika åldrar, från olika delar av Göteborg mötas i gemensamma workshops och föreställningar. Att skriva dikter om sina liv, tankar, drömmar och upplevelser och att besjunga och gestalta orden tillsammans gör att man förstår och kommer varandra lite närmare.

Våren -20 framförde Göteborgs Symfoniker en skolkonsert som växt fram i möten med och mellan elever på Långmosseskolan åk 2 & 3, Bagaregårdsskolan åk 2, Språkintroduktion/Bräckegymnasiet, The Music College och Polhemsgymnasiet.

Britta Stensson hade poesi-& inspirationsträffar med lärare från Långmosse- och Bagaregårdskolan. Efter det arbetade lärarna vidare själva med diktskrivande i sina respektive klasser. Under året hade vi, dvs Åsa och Ewa, kontinuerliga workshops med tre klasser på Långmosseskolan då vi sjöng, spelade, lekte, målade och gestaltade dikter, både barnens egna och andras på olika sätt. Vi hade även gemensamma workshops med Långmosse- och Bagaregårdsskolan då barn och personal från de två klasser som skulle sjunga tillsammans på scenen fick lära känna varandra. Åsa och Ewa, musikpedagoger från de andra skolorna samt ungdomar från Angered Music College tonsatte dikter och texter som skapades. Tormod Tvete Vik arrangerade de nya tonsättningarna för symfonikerna. Under en vecka stod ca 100 barn & unga, pedagoger, Kulturbyrån Gira och Göteborgs Symfoniker tillsammans på Konserthusets stora scen. Vi gjorde åtta skolkonserter och två familjeföreställningar. En konsert som bestod av både nyskrivna sånger och repertoar från konstmusiken.

Projektgruppen bestod av dans- och musikpedagoger från de olika skolorna, Kulturbyrån Gira och Mats Kjelbye, projketledare och producent för Barn & unga på Göteborgs Konserthus.

Catarina Schmidt, Högskolan i Jönköping Katharina Dahlbäck, Göteborgs universitet följde musik- & poesiarbetet på Långmosseskolan och kommer så småningom att dela det de skriver om arbetet på skolan och själva konserten.

Långmosse- & Bagaregårdsskolans egna sånger:

Åsas tonsättningar:
Önskemaskin – Text: klassdikt av åk 2
Höst – Text: Hakan Kadiroglu, klass 2B Långmosseskolan
Ewas tonsättningar:
Vitt i världen – Text: Radu Stepanescu, 2D Långmosseskolan
Idag när vi hade rast – Text: Sara Petcu, 2D Långmosseskolan
Tiden går – Text: Blinera Selimi, 3D Långmosseskolan
Pappa väcker mig – Text: Arvid Holst, åk 2 Bagaregårdsskolan

Läs mer här!

200 barn sjunger sina egna dikter – så låter det
https://www.gp.se/kultur/kultur/200-barn-sjunger-sina-egna-dikter-så-låter-det-1.23013789