Elementor #9

Välkommen till Kulturbyrån Gira!

Gira är en turnerande grupp som gör interaktiva allsångsföreställningar för barn runt om i hela landet. Föreställningarna bygger på sånger och på lusten att sjunga tillsammans. Gira visualiserar sångerna med en fantasifull scenografi, och tillsammans med ljud och musik, rytm och rörelse, dans och cirkus
skapar Gira ett rum där allt är möjligt och allt kan hända.
Foto: Joanna Waernelius
Smakprov på några av våra föreställningar kan ses på vårt youtubekonto
Här kan du se vad vi har på gång.