Vilka är vi?

Anna Segerbrant

anna porträtt

Foto: Joanna Waernelius

Jag har under åren 1998-2003 studerat teater och teaterledare vid Hampnäs Folkhögskola, fysisk teater vid Tokalynga Teaterakademi, dans vid Umeå Dansskola samt gått kurser i fysisk gestaltning/maskgestaltning vid Nordiska Folkhögskolan.

2004-2007 arbetade jag som dans och cirkuspedagog på Angereds kulturskola. Där jag varit med om att sätta upp ett antal föreställningar för och med barn, bl.a. Mellan himmel och jord, i samarbete med Angeredsteatern. Jag har även erfarenhet av att leda teatergrupper för barn, förskoleverksamhet, fritidsverksamhet och lägerverksamhet för funktionshindrade barn och ungdomar. Under åren 2003-2007 har jag parallellt med annat arbete frilansat som eldartist.

2007-2008 studerade jag läder-/skinnhantverk och design vid Stenebyskolan och har vid flera tillfällen gjort praktik hos maskmakare Torbjörn Alström. Sedan år 2000 har jag designat och tillverkat masker till dans, cirkus och teater samt i rent konstnärligt syfte.

2010 startade jag tillsammans med Ewa J. Kristeberg och Åsa Ericsson Kulturbyrån Gira, där jag förutom att vara en del av ensemblen även skapar mask, kostym och rekvisita som ingår i föreställningarna.

Åsa Ericsson

Foto: Joanna Waernelius

Jag är utbildad rytmik-/stråkpedagog och kontrabasist vid Birkagårdens folkhögskola 1978-1980 och vid Musikhögskolan i Stockholm 1980-1984.

Efter att ha jobbat som frilansande pedagog och teatermusiker fick jag 1990 anställning på Kulturskolan i Angered, Göteborg som rytmik-/stråkpedagog. Där har jag sedan 2010 varit delaktig i att bygga upp El Sistema-verksamheten i Hammarkullen/Angered. På kulturskolan har jag under åren varit med om att sätta upp ett stort antal barnföreställningar. Några även i samarbete med Angereds Teater: Mellan himmel och jord och Vroom.

Sedan 2005 har jag tillsammans med Ewa J. Kristeberg turnerat runt i Sverige med barnföreställningen Killimonkan och haft fortbildning för personal i förskola och skola. 2010 startade jag Kulturbyrån Gira tillsammans med Ewa J. Kristeberg och Anna Segerbrant.

Sedan 2015 jobbar jag som frilans med Kulturbyrån Gira och som musiker.

Ewa J. Kristeberg

Foto: Jörgen Nahm

Jag är utbildad musikhandledare vid Härnösands Folkhögskola (1980-1982) Mellan 1982 och 2015 arbetade jag som musikhandledare på Kulturskolan i Angered/Göteborg med fokus på lågstadiet och särskolan. Ett arbete som handlar om att inspirera både barn och personal till eget skapande och att göra sången, musiken och leken till en naturlig del av skolans liv och vardag. I nära samarbete med personalen på skolan skapades nya dikter och sånger – sånger som har blivit en del av Angereds visskatt. En viktig del i kulturarbetet i Angered var också att skapa starka och levande traditioner. Jag var med och startade och drev barnkulturfestivalen Cho La Hop och Stora & Lilla allsången, verksamheter som berör förskole- och lågstadiebarn i hela Angered. Under läsåret 96/97 var jag projektledare för ett dikt- & musikprojekt inom grundskolan/kulturskolan som bl.a. resulterade i boken och skivan Små Storverk och radioprogrammet Jag och min kompis. Tillsammans med andra pedagoger i Kulturskolan skapades ett flertal olika barnmusikföreställningar, några även i samarbete med Angereds Teater, Mellan himmel och jord och Vroom. Vid sidan av arbetet i Angered har jag arbetat med fortbildning för personal inom förskola, skola och kulturskola och medverkat i olika kulturprojekt för barn & unga. Jag har även turnerat med några olika musikföreställningar för barn; Törs ni det? Katten hade tår, Jag och min kompis och Mona och Mastiff.            

2005-2010 turnerade jag runt om i Sverige tillsammans med Åsa Ericsson med förskoleföreställningen Killimonkan.
2010 startade Åsa, Anna Segerbrant och jag Kulturbyrån Gira.
Se
dan 2015 är jag helt och hållet frilansande kulturarbetare; musiker, musikhandledare, tonsättare, inspiratör och fortbildare.

Min musik finns bl.a. utgiven i böckerna/skivorna: Sjunga gunga, Mera sjunga gunga, Små Storverk och Avgaser och kärlekspussar.

Flera av mina tonsatta barndikter sjungs på skolor, förskolor samt inom El Sistema-verksamheter runt om i Sverige; Blommor och kärlek, Havet, Jag och min kompis, Dina fingrar, Julklappar…

Markus Dahlén

Slagverk, piano samt ljud- & inspelningstekniker.