Våra kulturprojekt

 

Blommor och kärlek hemsida RUND

   

RASSEL & PLING

för förskolan
 

I vårt projekt får barnen upptäcka och undersöka olika ljud- och klangmiljöer både utomhus och inomhus. Tillsammans gör vi en ljudlig upptäcksfärd!

Hur låter vatten, en trädgren en hink, ett elrör ett grytlock, en degbunke vår egen kropp och röst?

Barnen får leka och skapa toner, rytmer, ljud och klanger. De får också bygga egna instrument. Våra gemensamma samlingar ramas in av enkla, svängiga och fina sånger som kan bli en del av förskolans visskatt. Barnens lust, nyfikenhet och skapande styr processen. Kanske blir det till nya sånger, bilder och berättelser.

Ålder: 3-6 år

Om intresse och önskemål finns har vi även föreställningen KILLIMONKAN kopplad till våra workshops.  


 

VRÅLHÅL

För lågstadiet

I våra workshops får barnen utforska, uppleva och uttrycka olika känslor.

Hur låter en glad gitarr en arg trumma eller en busig kazoo? Hur rör sig en lycklig sjal en frustrerad spagetti eller en stressad delfin?

I sång, lek, rytm och rörelse får barnen gestalta olika känslor och göra musik med både kroppen och rösten. Våra gemensamma samlingar ramas in av enkla, roliga och svängiga sånger som kan bli en del av skolans visskatt. Flera av sångtexterna är skrivna av barn på lågstadiet i Angered. Våra workshops bygger på allas medverkan, lust och fantasi.

Ålder: 6-9 år

Om intresse och önskemål finns har vi även föreställningen HUX FLUX kopplad till våra workshops.  


 

VARA VÄN

För sär-/träningsskolan
 

Du har ett hjärta med en puls i Du är en viktigt person Du måste va rädd om dig själv Du har ett hjärta med en puls i Alexandra Jovanovic 10 år  

Att mötas i musik

Musik är lust, glädje, gemenskap, kommunikation, språk. Musik kan få oss att skratta och gråta, hoppa och dansa, jubla och yla. Men musik kan också trösta och lugna. Under våra workshops möts barn och vuxna i enkla sånger, rörelser och lekar där alla oavsett ålder, nationalitet, kön eller kunskapsnivå kan delta på ett meningsfullt sätt. Vi samspelar, improviserar och gör musik tillsammans. Barnens lust, nyfikenhet och delaktighet står hela tiden i fokus. Personalen får samtidigt inspiration till hur de kan arbeta vidare med musik och skapande i sina grupper.

Ålder: sär-/träningsskolan 6-12 år

Om intresse och önskemål finns har vi även föreställningarna VARA VÄN och BABUMBA kopplade till våra workshops.  


 

BLOMMOR & KÄRLEK

För lågstadiet

När man sover bekvämt och tänker på blommor och kärlek då är man längre när man vaknar Adam 8 år  

Poesin erkänner och uppmärksammar vårt inre liv – vår förundran och våra frågor, vårt hopp och våra tvivel, våra minnen och våra rädslor – och det är ofta bilden som ligger som diktens botten. Hur skapar vi ett språk för att uttrycka och gestalta det som vi är med om, det som vi undrar över och fantiserar kring, det vi ser och det vi minns?

Vi delar med oss av erfarenheter från vårt mångåriga musik- och poesiarbete inom grundskolan och kulturskolan i Angered. Under inspirationsträffar med Britta Stenson får pedagoger på skolan ta del av hur man kan arbeta med att läsa och skriva dikter med barn. Dikter som barnen skriver gestaltas sedan på olika sätt i klassen tillsammans med Åsa och Ewa i rytm, rörelse, bild och drama. Vem vet, kanske blir det till nya sånger – sånger som kan bli en del av skolans visskatt. Våra workshops bygger på allas medverkan, lust och fantasi.

Ålder: årskurs 2 och 3

 

<- Tillbaka till Skapande skola & övriga projekt