Våra kulturprojekt

Kulturprojekt för förskola, lågstadiet och grundsärskola

JAG OCH MIN KOMPIS

Under våra workshops möts barn och vuxna i sång, lek, rytm och rörelse. Vi samspelar, improviserar och gör musik tillsammans med både kroppen och rösten. Våra workshops bygger på allas delaktighet, lust och fantasi och ramas in av enkla, svängiga och finstämda sånger som kan bli en del av förskolans/skolans visskatt. Efter avslutat projekt får förskolan/skolan allt material – text & ljudfiler.

MUSIK & POESI

Vi har även workshops med inriktning på skapande av musik & poesi. Vi delar med oss av erfarenheter från vårt mångåriga arbete inom grundskolan och kulturskolan i Angered. Inspiration till text- och musikskapande samt dikter och sånger från Angered finns i böckerna/skivorna Små Storverk, Blommor och kärlek samt Avgaser och kärlekspussar. Sånger som skapades vid ett av våra senaste musik & poesiprojekt finns på skivan Sånt som är gott – 33 låtar från Boliden och Skellefteå. Dikterna är skrivna av barn på lågstadiet och grundsärskolan. Alla skivorna finns på Spotify.

WORKSHOPS & FÖRESTÄLLNINGAR

Vi har även workshops som är direkt kopplade till våra föreställningar. Då utgår vi från de sånger som ingår i föreställningen. Vi sjunger, spelar, leker och levandegör orden, musiken och sångerna på olika sätt. Det gör att både barn och personal kan sångerna, känner sig förberedda och kan delta aktivt i föreställningen. Sångerna lever både innan, under och efter föreställningen. Förskolan/skolan får allt material – text & ljudfiler innan projektstart.

Jag och min kompis 
går över jorden

Himlen är blå
Solstrålarna lyser som pilar
Gräset är grönt

– Erik 7 år, Angered

Har ni egna idéer till innehåll eller upplägg?
Tveka inte att fråga!
Allt är möjligt!

Pris enligt överenskommelse