Vara vän

Du liknar en ros
med diamanter på
Dig vill jag hålla
i hand och gå

Text: Amanda Löfman & Caroline Råbacka, 8 år

VARA VÄN är en lekfull föreställning för förskolan eller grundsärskolan som spelas i ringform. Alla är med och skapar föreställningen där allt är möjligt och allt kan hända. Publik och musikanter sjunger, leker och dansar tillsammans, var och en utifrån sina förutsättningar.

Alla grupper får ljudfiler och noter i förväg med de sånger som ingår i föreställningen.
Går att kombinerar med personalfortbildningen Sjung, lek och skapa

Målgrupp:         Barn 3-6 år eller grundsärskolan åk 1-9
Max publik:      40 personer inkl. personal
Speltid:             ca 40 min

Vara vän

Text: Fenix 4-6, Rannebergsskolan/grundsärskola
Musik: Ewa J. Kristeberg

Du liknar en ros

Text: Amanda Löfman & Caroline Råbacka, 8 år
Musik: Thomas Sjöstrand