Vara vän

Du liknar en ros
med diamanter på
Dig vill jag hålla
i hand och gå

Text: Amanda Löfman & Caroline Råbacka 8 år

Vara Vän är en interaktiv föreställning för sär-/träningsskolan som spelas i ringform. Alla är med och skapar föreställningen där allt är möjligt och allt kan hända. Publik och musikanter sjunger, leker och dansar tillsammans, var och en utifrån sina förutsättningar.
Alla grupper får ljudfiler & noter i förväg med de sånger som ingår i föreställningen.
Går att kombinera med personalfortbildningen Sjung, lek och skapa.

Målgrupp:          Barn i sär-/träningsskola 6-12 år
Max publik:       40 personer inklusive personal
Speltid:              Ca 40 minuter 

Vara vän
Text: Fenix, 4-6 Rannebergsskolan/grundsärskola
Musik: Ewa J. Kristeberg

 

Du liknar en ros
Text: Amanda Löfman & Caroline Råbacka 8 år
Musik: Thomas Sjöstrand