Ewa J. Kristeberg

 

ewa nr 2
Foto: Jörgen Nahm

Jag är utbildad musikhandledare vid Härnösands Folkhögskola (80-82) Mellan 1982 och 2015 arbetade jag som musikhandledare på Kulturskolan i Angered/Göteborg med fokus på lågstadiet och särskolan. Ett arbete som handlar om att inspirera både barn och personal till eget skapande och att göra sången, musiken och leken till en naturlig del av skolans liv och vardag. I nära samarbete med personalen på skolan skapades nya dikter och sånger – sånger som har blivit en del av Angereds visskatt. En viktig del i kulturarbetet i Angered var också att skapa starka och levande traditioner. Jag var med och startade och drev barnkulturfestivalen Cho La Hop och Stora & Lilla allsången, verksamheter som berör förskole- och lågstadiebarn i hela Angered. Under läsåret 96/97 var jag projektledare för ett dikt- & musikprojekt inom grundskolan/kulturskolan som bl.a. resulterade i boken och skivan Små Storverk och radioprogrammet Jag och min kompis. Tillsammans med andra pedagoger i Kulturskolan skapades ett flertal olika barnmusikföreställningar, några även i samarbete med Angereds Teater, Mellan himmel och jord och Vroom. Vid sidan av arbetet i Angered har jag arbetat med fortbildning för personal inom förskola, skola och kulturskola och medverkat i olika kulturprojekt för barn & unga. Jag har även turnerat med några olika musikföreställningar för barn; Törs ni det? Katten hade tår, Jag och min kompis och Mona och Mastiff.            

2005-2010 turnerade jag runt om i Sverige tillsammans med Åsa Ericsson med förskoleföreställningen Killimonkan.
2010 startade Åsa, Anna Segerbrant och jag Kulturbyrån Gira.

Sedan 2015 är jag helt och hållet frilansande kulturarbetare; musiker, musikhandledare, tonsättare, inspiratör och fortbildare.

Min musik finns bl.a. utgiven i böckerna/skivorna: Sjunga gunga, Mera sjunga gunga, Små Storverk och Avgaser och kärlekspussar.

Flera av mina tonsatta barndikter sjungs på skolor, förskolor samt inom El Sistema-verksamheter runt om i Sverige; Blommor och kärlek, Havet, Jag och min kompis, Dina fingrar, Julklappar…

<– Tillbaka till Om Gira