Allsångsföreställningen Gira Tvärt i Tidaholm

Kulturskolan & grundskolan – våren 2016

Efter det lyckade samarbetet runt allsången 2015, prövade vi nu en ny form av samarbete, att arbeta tillsammans utifrån en av Kulturbyrån Giras föreställningar, Gira Tvärt.

Projektet bestod av tre delar och sträckte sig över en termin:
1.  Inspirationsträff med personal

2.  Skapande av en gemensam föreställning
3.  Gira Tvärt – Allsångsföreställningar

Inspirationsträff med personal

Vi hade en inspirationsträff med personal från lågstadiet och kulturskolan. En helt igenom praktisk träff då vi levandegjorde allsångerna på olika sätt i rytm, rörelse, lek, drama, samspel. Allsångsmaterialet (cd & nothäfte) delades ut.

Skapande av en gemensam föreställning

Vi hade spelat föreställningen Gira Tvärt på en mängd skolor tidigare i andra kommuner. Nu fick vi tänka in och ge plats åt kulturskolans lärare för att vi tillsammans skulle skapa en ny föreställning utav den gamla. Kulturskolans lärare var delaktiga i en mängd olika scener, danser och tokigheter. Det handlar mycket om att skapa en tillåtande atmosfär där alla känner att de kan bidra med sina idéer. Då kan man göra något bra och roligt tillsammans.

Gira Tvärt – Allsångsföreställningar

Allsångsföreställningarna på Sagateatern gjordes helt och hållet i samarbete med personalen i Kulturskolan. Kommunens alla lågstadieskolor deltog. Barnen i årskurs 2 har alltid ett extra uppdrag på kulturskolans allsång. I år fick de bygga kazooer som de spelade med i en av låtarna.

En sång från föreställningen

Min fina cykel
Text & musik: Thomas Hertzman & Thomas Sjöstrand

”Ett samarbete med Gira är alltid fyllt av lust, inspiration och skaparglädje! Genom mycket uppskattade workshops med personal från förskola, grundskola och kulturskola har vi gjort ett flertal föreställningar i Tidaholms kommun där barnen sätts i fokus och sångglädjen är stor. För oss på Kulturskolan har samarbetet stärkt oss kollegialt genom att spela och skapa tillsammans med Gira.”

– sagt av pedagoger på kulturskolan i Tidaholm