Övriga projekt

Här följer exempel på projekt vi gjort i samarbete med skolor, förskolor, kulturskolor och konserthus.   

PÅ VÄG – GÖTEBORGS KONSERTHUS

FÖR GRUNDSKOLAN, GYMNASIET, KULTURSKOLAN, THE MUSIC COLLEGE

 

Illustratör: Maja Lindberg

MUSIK, POESI & ALLSÅNG I TIDAHOLM

FÖR KULTURSKOLAN & GRUNDSKOLAN
 

I det här projektet fick vi möjlighet att fördjupa samarbetet med kulturskolan & skolan
och även utveckla föreställningsarbetet tillsammans.

Tidaholm 2015 grabbarna copy

Läs mer här!

MUSIK, POESI & ALLSÅNG I GRÄSTORP

FÖR GRUNDSKOLAN

Ett projekt med fokus på personalfortbildning,
eget skapande och en avslutande
allsångsföreställning med kommunens alla lågstadieklasser.

barnbild Grästorp

Läs mer här!

MUSIK, POESI & ALLSÅNG I CENTRUM/GÖTEBORG

FÖR KULTURSKOLAN & GRUNDSKOLAN

Ett flerårigt samarbetsprojekt som byggde på
skapande av poesi och musik, personalfortbildning
och en uppbyggnad och utveckling av en allsångsverksamhet.

4728164968_90606d0f23_z

Läs mer här!

LILLA ALLSÅNGEN I ANGERED/GÖTEBORG

FÖR FÖRSKOLAN

Ett mångårigt samarbete med fokus på personalfortbildning, eget musicerande
och allsångsföreställningar med stadsdelens förskolor på Angereds Teater.

Amadinda och nät

Foto: Joanna Waernelius

ALLSÅNGSINSPIRATION I STENUNGSUND

FÖR KULTURSKOLAN & GRUNDSKOLAN


Vi fick i uppdrag att ta fram ett allsångsmaterial inför kulturskolans årliga allsång
med kommunens alla lågstadie- och särskoleklasser.
 

IMG_0800.jpeg

Läs mer här!

ALLSÅNGSFÖRESTÄLLNINGEN GIRA TVÄRT I TIDAHOLM

FÖR KULTURSKOLAN & GRUNDSKOLAN

Efter det lyckade samarbetet runt allsången 2015, prövade vi nu en ny form av samarbete.
Att arbeta tillsammans utifrån en av Kulturbyrån Giras allsångsföreställningar, Gira Tvärt.

Tidaholmsgänget

Läs mer här!

MUSIK, POESI OCH ALLSÅNG I ANGERED

FÖR GRUNDSKOLAN


Ett 
projekt med personalfortbildning, eget skapande och avslutande allsångsföreställningar med lågstadiet och särskolan.

Läs mer här!

Det här är några av de projekt vi har gjort.
Om ni är intresserade och har en idé till samarbete – HÖR AV ER!

Vi är öppna för era förslag och idéer!