Övriga projekt

Här följer exempel på projekt vi gjort i samarbete med skolor, förskolor och kulturskolor.   

 

MUSIK, POESI & ALLSÅNG I TIDAHOLM

för kulturskolan & grundskolan 

 

I det här projektet fick vi möjlighet att fördjupa samarbetet med kulturskolan & skolan och även utveckla föreställningsarbetet tillsammans.

Tidaholm 2015 grabbarna copy

Läs mer här!

 


 

MUSIK, POESI & ALLSÅNG I GRÄSTORP

för grundskolan

 

Ett projekt med fokus på personalfortbildning, eget skapande och en avslutande allsångsföreställning med kommunens alla lågstadieklasser.

barnbild Grästorp

Läs mer här!

 


 

MUSIK, POESI & ALLSÅNG I CENTRUM/GÖTEBORG

för kulturskolan & grundskolan

 

Ett flerårigt samarbetsprojekt som byggde på skapande av poesi och musik, personalfortbildning och en uppbyggnad och utveckling av en allsångsverksamhet.

4728164968_90606d0f23_z

Läs mer här!

 


 

LILLA ALLSÅNGEN I ANGERED/GÖTEBORG

för förskolan

 

Ett mångårigt samarbete med fokus på personalfortbildning, eget musicerande och allsångsföreställningar med stadsdelens förskolor på Angereds Teater.

Amadinda och nät
Foto: Joanna Waernelius

Läs mer här!

 


 

ALLSÅNGSINSPIRATION I STENUNGSUND

för kulturskolan & grundskolan 

 

Vi fick i uppdrag att ta fram ett allsångsmaterial inför kulturskolans årliga allsång med kommunens alla lågstadie- och särskoleklasser. 

IMG_0800.jpeg

Läs mer här!

 


 

ALLSÅNGSFÖRESTÄLLNINGEN GIRA TVÄRT I TIDAHOLM

för kulturskolan & grundskolan 

 

Efter det lyckade samarbetet runt allsången 2015, prövade vi nu en ny form av samarbete. Att arbeta tillsammans utifrån en av Kulturbyrån Giras allsångsföreställningar, Gira Tvärt.

Tidaholmsgänget

Läs mer här!


Det här är några av de projekt vi har gjort.
Om ni är intresserade och har en idé till samarbete – HÖR AV ER!

Vi är öppna för era förslag och idéer!

 

<- Tillbaka till Skapande skola & övriga projekt