Allsångsinspiration i Stenungsund

Kulturskolan & grundskolan – hösten 2016

Vi fick i uppdrag att ta fram ett allsångsmaterial inför Kulturskolans årliga allsång med kommunens lågstadie- och särskoleklasser. Kulturskolans personal var i behov av nya idéer, inspiration och nytt material. Vi skulle också göra ett antal klassrumsbesök i några av kommunens 6-årsgrupper.

Projektet bestod av tre delar och sträckte sig över en termin:
1.  Framtagande av allsångsmaterial (cd & nothäfte)
2.  Inspirationsträff med personal
3.  Klassrumsbesök

Framtagande av allsångsmaterial (cd & nothäfte)

Utifrån vårt mångåriga arbete med allsång i Angered har vi en stor visskatt att ösa ur.
Att skapa en levande allsångskonsert handlar mycket om att redan i låtvalet tänka på att skapa dynamik. Det handlar om att välja låtar med olika karaktärer, tempon och tonarter. Det är bra att ha några låtar med refränger som är lätta att sjunga med i, några sånger med rörelser och naturligtvis att det är en lagom blandning av låtar som är lätta att ta till sig, i förhållande till låtar med mycket eller komplicerad text. Sångerna ska kännas roliga och meningsfulla både i det dagliga sjungandet i klassrummet och på själva allsångskonserten. Vi har också en hel del sånger att dela med oss av som är skrivna av barn i Angered.

Inspirationsträff med personal

Vi hade en inspirationsträff med personal från lågstadiet, särskolan och kulturskolan i början av vårterminen. En helt igenom praktisk träff då vi levandegjorde allsångerna på olika sätt i rytm, rörelse, lek, drama och samspel. Personalen fick med sig konkreta idéer som de kunde ha direkt användning av i klassrummet. Det är viktigt att man som vuxen får känna och uppleva musikens och skapandets kraft, då är man mer motiverad att sjunga och skapa med barnen.

Klassrumsbesök

Barn & personal i 6-årsgrupperna på fyra av kommunens lågstadieskolor fick fyra besök per klass av oss under vårterminen. Allsångerna gestaltades på en mängd olika sätt av barnen, personalen och oss. Det handlar om att skapa ett tillåtande klimat och att väcka lusten att sjunga och leka hos både barn och vuxna.

Allsångsmaterialet delades ut till kommunens alla lågstadieklasser. Alla klasser övade själva på sångerna fram till allsångskonserten. Vid sidan av våra klassrumsbesök gjorde även Kulturskolans personal besök på kommunens alla lågstadiekskolor då de presenterade årets allsånger. I slutet av vårterminen genomförde Kulturskolans personal härliga allsångskonserter på Kulturhuset Fregatten. Vi var med som publik, sjöng tillsammans med våra 6-årsgrupper och kunde ta del av vårens skapande arbete.

Refektion

Att få ta del av nytt material, nya sånger, idéer och att själv få inspiration till skapande är viktigt när man arbetar som pedagog i kulturskolan. Det här projektet är ett bra exempel på hur man via ett nytt allsångsmaterial kan inspirera en personalgrupp på en kulturskola. Vi var en del av allsångsarbetet även om vi inte själva var med på scenen vid den avslutande allsångskonserten.
Barnen och pedagogerna i 6-årsgrupperna fick förutom sångerna ta del av en hel del lekar, drama- och samspelsövningar som de kan använda sig av i det dagliga arbetet i skolan.

 
En diktsång från föreställningen

Du har ett hjärta
Text: Alexandra Jovanovic, Rannebergsskolan, klass 4, 2009
Musik: Andreas Hjalmarsson