Musik, poesi och allsång i Grästorp

Grundskolan – hösten 2015

Ett projekt med fokus på personalfortbildning, eget skapande och en avslutande allsångsföreställning med kommunens alla lågstadieklasser.

Projektet bestod av sex delar och sträckte sig över en termin:
1.  Inspirationsträff med personal – Musik & skapande
2.  Inspirationsträffar med personal – Poesi & skrivande
3.  Barnen skriver dikter
4.  Besök i barngrupp
5.  Tonsättning av dikter
6.  Gira Tvärt – Allångsföreställningar med Kulturbyrån Gira

Inspirationsträff med personal – Musik & skapande

Vi hade en inspirationsträff med all lågstadiepersonal i kommunen i början av höstterminen. Sångerna i den avslutande allsångsföreställningen levandegjordes på olika sätt. Eftersom projektet också till stor del bestod av att barn i årskurs två skulle få möjlighet att skriva dikter som sedan tonsattes, ville vi även ge personalen möjlighet att uppleva skapandet av text och ton. Vi improviserade och lekte fram texter som gestaltades på olika sätt i rytm, rörelse, drama och samspel. Allsångsmaterialet delades ut (cd & nothäfte).

Inspirationsträffar med personal – Poesi & skrivande

Britta Stensson, lärare och kollega till oss från grundskolan i Angered och författare till boken Små Storverk, hade två inspirationsträffar med personal från årskurs två. Britta delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper av att arbeta med och skapa poesi med små barn.

Barnen skriver dikter

Pedagogerna i årskurs två började arbeta med poesi i sina klasser. Barnen skapade dikter. Skrivprocessen är en viktig del i sig själv. Vissa dikter passar att tonsättas, andra inte och dikter kan framföras på många olika sätt. Tanken var att arbetet med skrivandet och skapandet av poesi var något som skulle kunna leva vidare efter projektets slut.

Besök i barngrupp

Barn och personal i årskurs två fick fyra besök per klass av oss under höstterminen. Klasserna kom till Kulturhuset där vi hade skapat en kreativ miljö. Vi sjöng, lekte, spelade och byggde enkla instrument. Allsånger varvades med de nyskrivna diktsångerna. Varje klass fck välja ut två av de nya diktsångerna som de senare fck framföra vid den avslutande allsångkonserten. Sångerna gestaltades både i rörelse och spel.

Tonsättning av dikter

Allt eftersom dikter skapades i klasserna lämnde pedagogerna dikter till oss. Vi tonsatte totalt tretton dikter som vi sedan sjöng och gestaltade tillsammans med barnen. Alla nya diktsånger spelades in, noterades och samlades i cd & häfte som klasserna fick.

Gira Tvärt – Allsångsföreställningar med Kulturbyrån Gira

Vi hade två avslutande allsångsföreställningar på konserthuset med kommunens alla lågstadieklasser. Alla barn och vuxna var delaktiga i sång och rörelse eftersom de hade tränat hela terminen. Barnen i årskurs två fick också framföra sina nya diktsånger.

Reflektion

Det här projektet är ett bra exempel på hur man kan förmedla arbetssätt, kunskap, idéer, inspiration, förhållningssätt, nytt material och samtidigt skapa postitiva upplevelser för både barn och vuxna där de själva är medskapare. Både allsångerna och de nyskapade diktsångerna kan leva vidare och bli en del av skolornas egen visskatt.

En av de nyskapade diktsångerna

Musiken och vinden
Text: Elias Tengler, Lunneviskolan klass 2, 2015
Musik: Åsa Ericsson