Musik, poesi och allsång i Centrum/Göteborg

Kulturskolan & grundskolan – hösten -15, -16 och -17

Ett flerårigt samarbetsprojekt som byggde på skapande av poesi och musik, personalfortbildning och uppbyggnad och utveckling av en allsångsverksamhet.

Arbetet och upplägget såg lite olika ut år för år, men i stora drag byggde det på:

1.  Fortbildning av personal/lågstadiet
2.  Barnen skriver dikter
3.  Fortbildning av kulturskolepersonal & tonsättning av barndikter
4.  Framtagande av allsångsmaterial (cd & häfte)
5.  Skapande av föreställning
6.  Allsångsföreställningar

Fortbildning av personal i grundskolan

Alla tre åren hade vi inspirationsträffar i sång, musik och lek med pedagoger från lågstadiet. Andra & tredje året hade Britta Stensson, lärare och kollega till oss från grundskolan i Angered och författare till boken Små Storverk, inspirationsträffar i poesi och skrivande.

Barnen skriver dikter

Under andra och tredje året arbetade pedagogerna i grundskolan med poesi i sina klasser. Barnen skapade dikter. Tredje året gjorde Britta Stensson även klassrumsbesök.

Fortbildning av kulturskolepersonal & tonsättning av barndikter

Andra och tredje året hade vi tonsättar-workshop med Kulturskolans lärare.
Vi delade med oss av vårt mångåriga arbete och erfarenheter av att tonsätta barns dikter. Både vi och kulturskolans pedagoger tonsatte barnens dikter.

Framtagande av allsångsmaterial (cd & häfte)

Första året bestod allsången av diktsånger från Angered och Vara kommun + ett antal allsångshits. Andra och tredje året skapades det många nya diktsånger och vi valde sedan ut ett lagom antal sånger inför allsångskonserterna som noterades och spelades in.

Skapande av föreställning

Med erfarenhet från allsångsarbetet i Angered och från tidigare produktioner med Kulturbyrån Gira förmedlade vi hur man bygger en föreställning tillsammans med fokus på allas delaktighet och närvaro. Vi hade flera förberedande möten med kulturskolans rytmik-/körpedagoger och projektets samordnare, då vi planerade sceniska och musikaliska idéer tillsammans. Vi kunde också dela med oss av tankar och erfarenheter runt själva bygget av allsångsverkssamheten. Simon Ljungman var kapellmästare (Lina Molander andra året) och arrangerade sångerna inför själva allsången.

Allsångsföreställningar

Tre år i rad gjorde vi allsångsföreställningar på Stadsbiblioteket tillsammans med kulturskolans lärare. Barn och personal från centrums alla lågstadieskolor medverkade. Vi gjorde även familjeföreställningar.

En nyskapad diktsång från föreställningen

Bönväxt
Text: Fiore Bayami, Johannebergsskolan, 1A, 2016
Musik: Isa Karlsson