Lilla Allsången i Angered/Göteborg

Lilla Allsången är ett kulturarbete som pågått sedan 1999 i Angered och som drivits i Kulturskolan & KULFs regi (KULF=Kultur I Förskolan). Ewa J Kristeberg har arbetat med Lilla Allsången sedan starten. Sedan våren -16 är det Kulturbyrån Gira & KULF som samverkar i delar av Angered. Ett kulturarbete med fokus på personalfortbildning, eget musicerande och allsångsföreställningar med stadsdelens förskolor på Angereds Teater.

Arbetet består av fyra delar:
1.  Framtagande av allsångsmaterial (cd & häfte)
2.  Inspirationsträff med personal
3.  Skapande av föreställning
4.  Allsångsföreställningar

Framtagande av allsångsmaterial (cd & nothäfte)

Våren -16 tema: vatten
Våren -17 tema: rytm, ramsor och rörelse
Våren -18 tema: fantasi
Våren -19 tema: kalas
Hösten -20 tema: livet och naturen

Inspirationsträffar med personal

Varje vårtermin får förskolepersonalen ta del av nya sånger och ramsor. De får sjunga, spela, leka och skapa tillsammans. De är bärare av allsångstraditionen som vuxit sig stark i stadsdelen. Personalen använder sångerna i stort sett dagligen i olika situationer; i samlingar, när de väntar på maten, när barnen ska vila, när de är ute och leker etc.

Skapande av föreställning

Våra föreställningar bygger på en magisk och lekfull scenografi och ett poetiskt musikaliskt språk. Anna Segerbrant tillverkar all rekvisita och scenografi och Åsa och Ewa skapar musik och gör fantasifulla arrangemang. Det är en kreativ process där vi noga tänker in publikens delaktighet och medverkan, så att alla kan bli medskapare av föreställningen.

Allsångsföreställningar

Tidigare spelade vi våra allsångsföreställningar på Angereds Teater/Andra Stället. Numera spelar vi på Kulturhuset Blå Stället.
Våren -16: Det blåser på stranden
Våren
-17: Killimonkan
Våren -18:
Högt ovan molnen
Våren -19: Kalaset
Hösten -20:
Hjärtat i musiken

En sång från föreställningen Killimonkan

Hundra hundar
Text & musik: Jujja & Tomas Wieslander