Lilla Allsången i Angered/Göteborg

Förskolan – våren -16 & -17 med fortsättning våren -18

Lilla Allsången är ett kulturarbete som pågått sedan 1999 i Angered och som drivits i Kulturskolan & KULFs regi (KULF=Kultur I Förskolan). Ewa J Kristeberg har arbetat med Lilla Allsången sedan starten. Sedan våren -16 är det Kulturbyrån Gira & KULF som samverkar i delar av Angered. Ett kulturarbete med fokus på personalfortbildning, eget musicerande och allsångsföreställningar med stadsdelens förskolor på Angereds Teater.

Arbetet består av fyra delar:
1.  Framtagande av allsångsmaterial (cd & häfte)
2.  Inspirationsträff med personal
3.  Skapande av föreställning
4.  Allsångsföreställningar

 

Framtagande av allsångsmaterial (cd & nothäfte)

Våren -16: tema vatten.
Våren -17: tema rytm, ramsor och rörelse.
Våren -18: tema fantasi.

Inspirationsträffar med personal

Varje vårtermin får förskolepersonalen ta del av nya sånger och ramsor. De får sjunga, spela, leka och skapa tillsammans. De är bärare av allsångstraditionen som vuxit sig stark i stadsdelen. Personalen använder sångerna i stort sett dagligen i olika situationer; i samlingar, när de väntar på maten, när barnen ska vila, när de är ute och leker etc.

Skapande av föreställning

Våra föreställningar bygger på en magisk och lekfull scenografi och ett poetiskt musikaliskt språk. Anna Segerbrant tillverkar all rekvisita och scenografi och Åsa och Ewa skapar musik och gör fantasifulla arrangemang. Det är en kreativ process där vi noga tänker in publikens delaktighet och medverkan, så att alla kan bli medskapare av föreställningen.

Allsångsföreställningar

Vi spelar våra allsångsföreställningar på AngredesTeater/Andra Stället:
Våren -16: Det blåser på stranden – En föreställning om lyckostormar och fjärran stränder, skraja pirater och läskiga sillar, djupa hav och magiska skatter.
Våren -17: Killimonkan – En busig och lekfull allsångsföreställning om danssugna fötter, skor som hamnat på fel fot, hundra hundar som går på promenad, små cyklar som far omkring, rassel och pling och natten som drar sitt stjärntäcke över oss.
Våren -18: Högt ovan molnen – Högt ovan molnen är himlen full av fantasi. Ett moln blir till en häst som fyger över himlen. Blixtar och dunder, magiska under. Du dansar disco med såpbubblor i hatten. Stjärnorna sjunger och månen den ler. Högt ovan molnen är himlen full av fantasi och vinden kan blåsa dig vart du vill.

 

En sång från föreställningen Killimonkan

Hundra hundar
Text & musik: Jujja & Tomas Wieslander