Lilla Allsången i Angered/Göteborg

Efter 15 års arbete med Stora allsången, en allsångsverksamhet för stadsdelens alla lågstadiebarn under ledning av musikhandledarna i Angereds Kulturskola, fick Ewa J. Kristeberg, musikhandledare, en förfrågan om att starta något liknande för stadsdelens förskolor. 
Med erfarenhet från arbetet med Stora allsången av att bygga upp en verksamhet med fokus på att stötta och inspirera både barn och personal till att sjunga, leka och skapa, startade musikhandledarna Lilla allsången 1999. Kulturskolan, musikhandledarna och KULF – Kultur i Förskolan drev och utvecklade arbetet tillsammans under många år. 2016 tog Kulturbyrån Gira, ett antal musikpedagoger i Angered och KULF över det arbetet. Lilla allsången bygger på personalfortbildning, eget sjungande och musicerande och allsångsföreställningar med stadsdelens alla förskolor. Barn och vuxna får mötas i glädjen att sjunga tillsammans.

Arbetet består av tre delar:
1. Framtagande av allsångsmaterial (ljud- & textfiler)
2. Inspirationsträff med personal – eget musicerande
3. Allsångsföreställningar

Framtagande av allsångsmaterial (ljud- & textfiler)

Lilla allsången handlar om att stötta och inspirera personal till att vilja och våga sjunga och musicera mer med sina barn. När vi väljer sånger är det viktigt att sångerna ska kännas roliga och meningsfulla både i det dagliga sjungandet på förskolan och på själva allsångskonserten. Att skapa en levande allsångskonsert handlar mycket om att redan i låtvalet tänka på att skapa dynamik, att välja låtar med olika karaktärer, tempon och tonarter. Glada låtar, busiga låtar, låtar som inbjuder till dans och rörelse och låtar som skapar lugn och ro. Det kan vara bra att ha några låtar med refränger som är lätta att sjunga med i. Kan man inte resten av låten kan man alltid sjunga med i refrängen. Vi väljer även att ta med låtar från tidigare år. Vi blandar gammal och nytt. Tillsammans bygger vi en sångskatt som växer för varje år som går. Flera av sångerna är tonsatta dikter skrivna av barn i Angered. Vi gör enkla, roliga och stämningsfulla inspelningar av sångerna och sammanställer noter & texter. På allsången sjunger alla ”by heart” utan några textblad.

Våren -16: Tema vatten
Våren -17: Tema rytm, ramsor och rörelse
Våren -18: Tema fantasi
Våren -19: Tema kalas
Hösten -20: Tema livet och naturen

Inspirationsträffar med personal – eget musicerande

I början av varje vårtermin håller vi i inspirationsträffar för personalen då de får ta del av nya sånger och ramsor. Glädjen att sjunga, leka och skapa är i fokus. Samtidigt som vi delar med oss av nya sånger vill vi förmedla själva lusten att sjunga, det som är hjärtat i hela allsångsarbetet. Vi vill inspirera till en lekfull och musisk vardag som ger barnen möjlighet att uttrycka sig med både kroppen och rösten och som stimulerar deras lust att kommunicera. Fyllda av inspiration arbetar personalen vidare själva med sångerna på sina förskolor. Alla förskoleavdelningar får ta del av allsångsmaterialet (ljud- & textfiler) De sjunger, leker, lyssnar, spelar, målar och dansar tillsammans med barnen och gör sångerna till sina egna. Förskolepersonalen är bärare av allsångstraditionen som vuxit sig stark i Angered. De använder sångerna i stort sett dagligen i olika situationer; i samlingar, i väntan på maten, vid vilan, ute på gården etc.

Allsångsföreställningar

Våra föreställningar bygger på en magisk och lekfull scenografi och ett poetiskt musikaliskt språk. Anna tillverkar all rekvisita och scenografi. Asa och Ewa skapar musik och gör fantasifulla arrangemang. Skapandet av föreställningen är en kreativ process där vi noga tänker in publikens delaktighet och medverkan så att alla kan bli medskapare av föreställningen. Tidigare spelade vi våra allsångsföreställningar på Angereds Teater/Andra Stället. Numera spelar vi på Kulturhuset Blå Stället.

Våren -16: Det blåser på stranden
Våren -17: Killimonkan
Våren -18: Högt ovan molnen
Våren -19: Kalaset *Lilla allsången fyller 20 år!
Hösten -20: Hjärtat i musiken

En sång från föreställningen Kalaset

Nam nam gott!
Text: barn på Bondsjöhöjdens förskola, Härnösand 1982
Musik: Thomas Sjöstrand & Thomas Hertzman